Thi Tiếng Anh THPTQG

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại Việt Nam nói chung và thi môn tiếng Anh nói riêng là một sự kiện của ngành Giáo dục Việt Nam, được bắt đầu tổ chức vào năm 2015, là kỳ thi 2 trong 1, được gộp lại bởi hai kỳ thi là Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.